سماور زغالی

سماور ذغالی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سماور زغالی با شماره فوق تماس حاصلفرمایید

حکایت مرگ همکار

یک روز وقتى کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود:
دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت ١٠ در سالن اجتماعات برگزار مى شود دعوت مى کنیم.

در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکارانشان ناراحت مى شدند امّا پس از مدتى، کنجکاو مى شدند که بدانند کسى که مانع پیشرفت آن ها در اداره مى شده که بوده است. این کنجکاوى، تقریباً تمام کارمندان را ساعت١٠ به سالن اجتماعات کشاند.
رفته رفته که جمعیت زیاد مى شد هیجان هم بالا مى رفت. همه پیش خود فکر مى کردند: این فرد چه کسى بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شد که مرد!

کارمندان در صفى قرار گرفتند و یکى یکى نزدیک تابوت مى رفتند و وقتى به درون تابوت نگاه مى کردند ناگهان خشکشان مى زد و زبانشان بند مى آمد.
آینه اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه مى کرد، تصویر خود را مى دید. نوشته اى نیز بدین مضمون در کنار آینه بود : تنها یک نفر وجود دارد که مى تواند مانع رشد شما شود و او هم کسى نیست جزء خود شما. شما تنها کسى هستید که مى توانید زندگیتان را متحوّل کنید. شما تنها کسى هستید که مى توانید بر روى شادى ها،تصورات و موفقیت هایتان اثر گذار باشید. شما تنها کسى هستید که مى توانید به خودتان کمک کنید.

نتیجه:

مهم ترین رابطه اى که در زندگى مى توانید داشته باشید، رابطه با خودتان است. خودتان را امتحان کنید. مواظب خودتان باشید. از مشکلات، غیرممکن ها و چیزهاى از دست داده نهراسید. خودتان و واقعیت هاى زندگى خودتان را بسازید.
دنیا مثل آینه است. انعکاس افکارى که فرد قویاً به آن ها اعتقاد دارد را به او باز مى گرداند. تفاوت ها در روش نگاه کردن به زندگى است.


چاپ   ایمیل