سماور زغالی

سماور ذغالی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سماور زغالی با شماره فوق تماس حاصلفرمایید

حکایت رقص بابا کرم

بابا کرم شخصی بوده از لاتهای قدیم به اسم رسمی کرم کریمی.
کریم، قصاب محل بوده و همه از او حساب می بردند.
وقتی کریم از کوچه پس کوچه های محله گذر می کرد، بچه های فقیر و یتیم و بیچاره ای در طول مسیرش بودند که هر روزه به آنها کمک می کرد و با یک آب نبات آنها را خوشحال می کرد.

طوری شده بود که این بچه ها او را بابا کرم صدا می کردند وهر وقت از دور می آمد، بچه ها با شادی دست می زدند و صدا می زدند باباکرم. باباکرم...
و آقا کرم قصاب هم برای خوشحال کردن بچه های فقیر، یک سر و گردن و نیز با حرکات دست و مدل رقص بابا کرم امروزی از کنار آنها می گذشت.

بعدها در کاباره ها با اضافه کردن حرکات دیگر، رقص بابا کرمی را تکمیل کردند و تا هم اینک ماندگار و از رقصهای بنام ایرانی باقی ماند.


چاپ   ایمیل