معرفی گیاه پرسياوشان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پرسياوشان

پرسياوش، چلوواش، سيالينگ واش (1، 2)

Adiantum capillus – veneris L.

Family: Adiantaceae (Per), Pteridaceae (Rec)

Synonyms: Adiantum capillum Sw.

English name: Southern maidenhair, Venus's – hair, Lady's – hair, Maidenhair, Black maiden hair

ريخت شناسي گياه: گياه پايا داراي ريزوم خزنده و افشان. برگها يك شكل با دمبرگهاي باريك پهنك واژ – تخم مرغي، در قاعده كامل ولي لبه‌هاي فوقاني شامل بخشهاي پنجه‌اي يا كنگره دار، عقيم‌ها تقريباً هميشه كنگره‌اي (2).

محل رويش: در مظهر قنوات و دهانه حلقه چاهها در تهران و اطراف آن، دهانه چاههاي گيلان، مازندران، ارتفاعات اراك، بيشه، شهبازان،‌ بلوچستان و ارتفاعات كهرود پراكندگي دارد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در ماههاي خرداد و مرداد جمع‌آوري مي‌گردد (3).

قسمت مورد استفاده: اندام هوايي گياه (4).

كاربرد درماني: در درمان گلودرد، برونشيت، التهاب غشاء مخاطي، سرفه و بيماري‌هاي پوست و مو بكار مي‌رود (4).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: اين گياه بر روي چند گونه باكتري گرم مثبت و گرم منفي از جمله اشريشياكلي اثر مهاري و همچنين اثر ضدقارچ داشته است (5).

احتياط مصرف: بيماران ديابتي و بيماران دچار هيپوگليسمي احتياط نمايند و قند خونشان را اندازه بگيرند زيرا قند خون را در حيوانات كاهش داده است (6).

منع مصرف: در بارداري منع مصرف دارد، همچنين در زناني كه سرطان‌هاي استروژن مثبت دارند (6).

تركيبات شيميايي: فلاونوئيد (روتين، ايزوكوئرستين)، ترپنوئيد (آديانتون)، تانن، موسيلاژ (4).

نحوه و ميزان مصرف: بصورت چاي مصرف مي‌شود. 5/1 گرم از پودر گياه در يك فنجان آب جوش دم كشيده و ميل مي‌شود (7).

مصرف غذايي: مصرف غذايي ندارد.

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

IR: bronchim (8).

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 8). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 630

3- صمصام شريعت، هادي. پرورش و تكثير گياهان دارويي. ماني، 1374: 200

4- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 55

5- J Ethnopharmacol 2007 sep 29

6- Adiantum Capillus – veneris L. available from www.rain-tree.com /avenca.htm

7- Bette Lagow . PDR for Herbal Medicines. 2004: 540

8- كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران.. فارماكوپه گياهي ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. معاونت غذا و دارو، 1381: 204

 

 

آدرس : اصفهان - خیابان لاله - خیابان شاهد //  تلفن همراه : 09134422463  شهیدی  //  تلفن ثابت : 03134614257