سماور زغالی

سماور ذغالی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سماور زغالی با شماره فوق تماس حاصلفرمایید

معرفی گیاه قدومه

 

 قدومه (1)

Alyssum alyssoides (L.) L.

Family: Brassicaceae

Synonyms: Alyssum campestre L.

English name: Alyssum, Madwort, Alisonو Alysson

ريخت شناسي گياه: گياهي پايا، كوهستاني و صخره‌اي، كوتاه، سبز متمايل به كبود، كم و بيش پوشيده از كركهاي كوتاه، ستاره‌اي شكل، شفاف و درخشان. ساقه متعدد، سبز و مات. برگها در پايين ساقه، واژ تخم مرغي. گل به رنگ زرد متمايل به سفيد، گاهي زرد كم رنگ، كوچك مجتمع در گل آذين كوتاه (2).

محل رويش: در خوي، بين شاه آباد و ماكو، اصفهان،‌ بين اصفهان و آباده، بين جلفا و اصفهان، قم، اطراف تهران و اطراف قزوين پراكندگي دارد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در تير و مرداد ماه جمع‌‌آوري ميشود (3).

قسمت مورد استفاده: ميوه (3).

كاربرد درماني: پس از قرار دادن در آب لعابي خارج مي‌گردد كه بعنوان نرم كننده سينه، رفع درد گلو و گرفتگي صدا در ايران مصرف مي‌شود (4).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: مطلبي يافت نشد.

احتياط مصرف: در منابع احتياط مصرفي براي آن ذكر نشده است (4).

منع مصرف: در منابع منع مصرفي براي آن ذكر نشده است (4).

تركيبات شيميايي: دانه‌هاي گياهي حاوي گلوكزاينولات‌، ‌موسيلاژ، تركيبات روغني و پروتئين مي‌باشد (5).

نحوه و ميزان مصرف: 9-6 گرم دانه قدومه را در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت بخيسانيد. سپس روزي 3 بار هر بار يك فنجان ميل كنيد (6).

مصرف غذايي: مصرف غذايي ندارد (6).

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه: فرآورده دارويي ندارد (6).

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر،  1391

2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 11). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 1260

3- صمصام شريعت، هادي. پرورش و تكثير گياهان دارويي. ماني، 1374: 333

4- زرگري، علي. گياهان دارويي. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376: 192

5- M. Joneid. Mucilage – Containing Seeds of Alyssum Campestre. J Pharm and Pharmacol. 1953; 5: 626-31

6- كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران. فارماكوپه گياهي ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. معاونت غذا و دارو، 1381: 568


چاپ   ایمیل