سماور زغالی

سماور ذغالی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سماور زغالی با شماره فوق تماس حاصلفرمایید

فلوس


 

فلوس (1، 2)
 

Cassia fistula L.

Family: Fabaceae) Caesalpinaceae)

Synonyms: Cassia fistuloides Collad.

English name: Purging Cassia, Golden – shower senna

 

ريخت شناسي گياه: درختي داراي برگهاي بزرگ با 16-8 برگچه به رنگ سبز روشن مي‌باشد. گلها با 10 پرچم بارور و نيام شكوفا با تقسيمات متعدد كه بر اثر ديواره بندي در جهت عرضي هر تقسيم آن مملو از مغز است و منشاء مغز از ميانبر نيام و در برگيرنده دانه‌ها مي‌باشد (2، 3).

محل رويش: بومي هندوستان است و در جنوب ايران مانند بلوچستان بصورت كاشته شده وجود دارد (3، 4).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: هنگاميكه ميوه گياه كاملاً رشد كرده ولي هنوز نارس است برداشت انجام مي‌شود (5).

قسمت مورد استفاده: ميوه و پوست ساقه (6).

كاربرد درماني: ميوه آن ملين و مسهل است و در درمان يبوست استفاده مي‌شود. پوست ساقه قابض قوي مي‌باشد (5).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: ميوه آن بواسطه داشتن گليكوزيدهاي آنتراكينوني داراي خاصيت مسهل و ملين است (7). عصاره برگ خاصيت از بين برنده لارو پشه‌هاي حامل مالاريا و عامل مالاريا دارد (8).

احتياط مصرف: مطلبي يافت نشد.

منع مصرف: مطلبي يافت نشد.

تركيبات شيميايي: گليكوزيدهاي آنتراكينوني (7).

نحوه و ميزان مصرف: عصاره خشك تهيه شده از ميوه گياه مصرف مي‌شود (7).

مصرف غذايي: كاربرد غذايي ندارد.

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

Braz.: Fitolax; Florlax; Spain.: Pruina; Switz.: Tamarine (7).

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- امين غلامرضا، گياهان سنتي ايران موسسه پژوهشهاي گياهان دارويي ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده داروسازي، 1370: 123

3- قهرمان، احمد. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي). جلد دوم. مركز نشر دانشگاهي، 1373: 417

4- زرگري، علي. گياهان دارويي. (جلد 2) موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376: 113

5- كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران. فارماكوپه گياهي ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. معاونت غذا و دارو، 1381: 447.

6- John B. Lust. The Herb Book. 1974: 343

7- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 2002: 1276

8- Parasitol Res. 2008; 102 (2): 289-92

 


چاپ   ایمیل