گیاهان دارویی

معرفی زنجبيل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

زنجبيل (1)

زنجفيل

Zingiber officinale Rosc.

Family: Zingiberaceae

Synonyms: Zingiber majus Rumph., Amomum zingiber L., Curcuma longifolia Wall.

English name: Ginger, Canton ginger, Officinal ginger

 

ريخت شناسي گياه: گياهي چند ساله، بطول 120-100 سانتيمتر، ريزوم دار، پايا، توليد ساقه‌هاي هوائي متعدد از ريزوم منشعب. ساقه پوشيده از برگهاي متقابل، برگهاي پاييني ساقه فاقد پهنك و منحصر به نيام، برگهاي بالايي علاوه بر نيام و پهنك در حد فاصل آن دو داراي زايده زبانكي. گل آذين در اين گياه بصورت اسكاپ (2).

محل رويش: اين گياه از هندوستان به ايران وارد مي‌شود (1).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: ريزوم بايد زماني كه گياه 10 ماه از عمرش مي‌گذرد، جمع‌آوري، تميز، خيسانده، گاهي اوقات جوشانده و سپس پوست كنده شود (3).

قسمت مورد استفاده: ريزوم (4).

كاربرد درماني: بادشكن، معرق و ضدگرفتگي عضلاني مي‌باشد. بطور سنتي در كوليك و نفخ ناشي از سوء هاضمه و براي جلوگيري از سرگيجه و تهوع در بيماري مسافرت نيز مصرف مي‌شود (4، 5).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: عصاره متانولی ریشه های خشک زنجفیل اثر فروکتوز را در افزایش سطح لیپید،افزایش وزن بدن و هیپرگلیسمی مهار می کند (6).همچنین عصاره این گیاه اثر آگونیستی مستقیم بر روی رسپتورهای پیش سیناپسی کولینرژیک موسکارینی M3 دارد.علاوه بر این با مهار فعالیت اتورسپتورهای پیش سیناپسی موسکارینی،می تواند آزاد سازی استیل کولین را افزایش دهد و به طور غیر مستقیم دیگر رسپتورهای موسکارینی را تحریک نماید.گیرنده M3 موسکارینی مهمترین گیرنده کولینرژیک موجود در سلول های بتای پانکراس است که در آزادسازی انسولین نقش دارد (7).زنجفیل دارای ترکیبات خاص نظیر Gingerols و شاگول ها (Shagaols) است که با مکانیسم های متعدد و عملکرد آنتاگونیستی گیرنده های سروتونین و عملکرد آنتی اکسیدانی می توانند در درمان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی مؤثر باشند (8).

احتياط مصرف: مصرف گیاه زنجفیل برای کودکان زیر 2 سال مجاز نمی باشد. مصرف زیاد این گیاه باعث سوزس سر دل می شود.افرادی که سنگ کلیه دارند باید قبل از مصرف زنجفیل با پزشک مشورت کنند. افرادی که از داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین و آسپرین استفاده می کنند نباید از زنجفیل استفاده کنند.مصرف زیاد زنجفیل ممکن است با داروهای قلبی و دیابت تداخل نماید.خوردن بیش از حد این گیاه ممکن سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی شود (5).

منع مصرف: در دوران بارداري وشيردهي مصرف نشود (4).

تركيبات شيميايي: كربوهيدارت، چربيها (اسيدهاي چرب)، اولئورزين (جينجرول)، اسانس (زينجبرن)،‌ الكل، آلدئيد، آمينواسيد، پروتئين، رزين، ويتامين (A و نياسين) و مواد معدني (3، 4).

نحوه و ميزان مصرف:

1- جوشانده يا دم كرده: 1-25/0 گرم ريزوم خشك گياه، سه بار در روز ميل شود.

2- تنتور ضعيف گياه: 3-5/1 ميلي‌ليتر ميل شود.

3- تنتور قوي گياه: 5/0-25/0 ميلي‌ليتر ميل شود (4).

مصرف غذايي: بعنوان چاشني و طعم دهنده غذايي بكار مي‌رود (4).

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

Ger.: Zintona; Switz.: Zintona; UK.: Travel sickness (5).

 

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي). جلد چهارم. مركز نشر دانشگاهي، 1373: 518

3- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 153

4- Carol a. Newall, Linda a Anderson, J. danid philipson. Herbal Medicines. 1996: 135, 136

5- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 1996: 1220


6-Kadnur SV, Goyal RK. Beneficial effects of Zingiber officinaleRoscoe on fructose induced hyperlipidemia and hyperinsulinemia in rats. Indian J. Exp. Biol. 2005; 43: 1161-1164.

7-Ghayur MN, Khan AH, Gilani AH. Ginger facilitates cholinergic activity possibly due to blockade of muscarinic autoreceptors in rat stomach fundus. Pak. J. Pharm. Sci. 2007; 20: 231–235.

8-Ebrahimi S M, Parsa-Yekta Z, Nikbakht-Nasrabadi A, Hosseini S M, Sedighi S, Salehi-Surmaghi M. Ginger effects on control of chemotherapy induced nausea and vomiting. Tehran Univ Med J. 2013; 71 (6) :395-403.

رهگیری فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید

شماره فاکتور شما :