گیاهان دارویی

معرفی گل محمدي

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گل محمدي (1)
گل گلاب

Rosa × damascena Herrm.

Family: Rosaceae

English name: Damask rose, Persian rose

 

ريخت شناسي گياه: گياه چوبي بصورت درختچه‌هايي معمولاً تيغ دار و پوشيده از خارهاي زياد، برگها مركب تك شانه‌اي با گوشوارك پيوسته به دمبرگ، گلبرگها به رنگ صورتي روشن يا سفيد (2).

محل رويش: امروزه باغهاي وسيعي از اين گونه در مناطق مختلف ايران به منظور تهيه گلاب ايجاد شده است (1).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در دوره گل دادن جمع‌آوري مي‌شود (3).

قسمت مورد استفاده: گل (1).

كاربرد درماني: اين گياه بعنوان ضدافسردگي و اضطراب، درمان مشكلات پوستي و گوارشي مصرف مي‌شود (3).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: اثر آرامبخش عصاره گل اين گياه در موش سوري و اثرات ضدميكروبي و ضدويروسي عصاره گل اين گياه نيز گزارش شده است (4، 5، 6).

احتياط مصرف:

منع مصرف:

تركيبات شيميايي: اسانس، ويتامين، تانن (3).

نحوه و ميزان مصرف: به عنوان خوشبو كننده در فرآورده‌هاي مختلف كاربرد دارد (7).

مصرف غذايي: اسانس گل سرخ طعم دهنده فرآورده‌هاي دارويي و غذايي است (8).

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

Hung.: Naksol (7).

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي). جلد دوم. مركز نشر دانشگاهي، 1373: 550

3- Penelope ody: The herbs society's Complete Medicinal Herbal. 1995: 90, 91

4- Rakhshandah H, Hosseini M. Potentiation of pentobarbital hypnosis by Rosa damascena in mice.Indian J Exp Biol. 2006 Nov;44(11):910

5- Basim E, Basim H. Antibacterial activity of Rosa damascena essential oil.Fitoterapia. 2003 Jun;74(4):394-6.

6- Mahmood N, Piacente S, Pizza C, Burke A, Khan AI, Hay AJ. The anti-HIV activity and mechanisms of action of pure compounds isolated from Rosa damascena. Biochem Biophys Res Commun. 1996 Dec 4;229(1):73-9.

7- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Complete Drug Reference. 2007: 2158

8- زرگري، علي. گياهان دارويي. (جلد 3) موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376: 282

رهگیری فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید

شماره فاکتور شما :