گیاهان دارویی

معرفی گل ساعتي

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گل ساعتي (1)

Passiflora caerulea L.

Family: Passifloraceae

Synonyms: Passiflora caerulea var. angustifolia G.Don, Passiflora loureiroi G. Don

English name: Blue crown passion flower, Blue passion flower

 

ريخت شناسي گياه: گياه چند ساله به ارتفاع 30 سانتيمتر، برگها از پايه به ساقه پيوسته، گلها كوچك متراكم، نيزه‌اي، به رنگ صورتي، دانه‌هاي كوچك تيره رنگ (3).

محل رويش: در تخت سليمان بين همدان و تبريز، دره حيدره در همدان، نواحي مرطوب و كوهستاني الوند و كوه سهند يافت مي‌شود (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در ماه‌هاي آبان و آذر و در اوايل بهار جمع‌آوري مي‌شوند (2).

قسمت مورد استفاده: برگها و ريزوم (3).

كاربرد درماني: قابض، مدر و مقوي است. در اسهال و اسهال خوني بصورت جوشانده و در التهاب دهان و لثه بعنوان دهان شويه بكار مي‌رود. جهت شستشوي زخمهاي خارجي و خونريزي، مستقيماً روي زخم پاشيده مي‌شود و خونريزي را نيز بند مي‌آورد. در درمان زخم معده، كوليت اولسراتيو، سندروم روده تحريك پذير و اشكال درمخاط قسمت فوقاني مجاري تنفسي كاربرد دارد (3).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: بواسطه تركيبات 5 – گلوتينين 3 – اون و فري دلانول اثر ضدالتهاب دارد (4). اثرات ضدسرطان و ضدويروسي در كشت سلولي از ريشه و ميوه گياه گزارش شده است (5، 6).

احتياط مصرف: بيش از 4-3 هفته بصورت خوراكي مصرف نشود (3).

منع مصرف:

تركيبات شيميايي: پلي فنل، تانن، فلاونوئيد، گليكوزيد (آنتراكينوني) (3).

نحوه و ميزان مصرف: دم كرده: 2 قاشق مرباخوري در يك فنجان آب بمدت 10-5 دقيقه جوشانده شود و 1 فنجان در روز ميل شود (7).

مصرف غذايي: مصرف غذايي ندارد.

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه: فرآورده دارويي ندارد.

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- صمصام شريعت، هادي. پرورش و تكثير گياهان دارويي. ماني، 1374: 163

3- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 251

4- Planta med. 1999 may; 65 (4): 371-4

5- Smolarz HD, Skwarek T. he investigations into the interferon-like activity of Polygonum L. genus. Acta Pol Pharm. 1999 Nov-Dec;56(6):459-62

6- Manoharan KP, Yang D, Hsu A, Huat BT. Evaluation of Polygonum bistorta for anticancer potential using selected cancer cell lines. Med Chem. 2007 Mar;3(2):121-6

7- John B. Lust. The Herb Book. 1974: 118

رهگیری فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید

شماره فاکتور شما :