گلرنگ

گلرنگ (1)

كاجيره، كافشه

Carthamus tinctorius L.

Family: Asteraceae

Synonyms: Calcitrapa tinctoria Röhl.

English name: Safflower, False saffron

 

 

ريخت شناسي گياه: گياهي است يكساله، بدون كرك، به رنگ سبز روشن يا مات متمايل به آبي و ايستاده به ارتفاع70-40 سانتيمتر. برگها تخم مرغي، سرنيزه‌اي كامل يا دندانه دار منتهي به خار، يا فاقد خار و بدون دمبرگ مي‌باشند. گل زرد يا نارنجي، يا متمايل به قرمز، داراي براكته‌هاي خارجي سبز و برگي و در بخش مياني فشرده است. ميوه تخم مرغي – پهن دراز و در حاشيه خاردار است (2).

محل رويش: در بيشتر نقاط ايران بخصوص نواحي خراسان، آذربايجان، تفرش، اراك و نواحي جنوبي و جنوب شرقي پراكندگي دارد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: زمان محصول برداري از تير ماه شروع و به مدت 40-35 روز ادامه مي‌يابد (3).

قسمت مورد استفاده: گل و دانه (4).

كاربرد درماني: در بيماريهاي عروق، اختلالات قاعدگي، يرقان و سرخك و بصورت موضعي در التهاب پوستي، آسيب مفصل و زخم پوستي مصرف مي‌شود (4).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: براديكاردي سينوسي (5). روغن دانه باعث بهبود پوكي استخوان در موش صحرايي كه تخمدان آن با جراحي برداشته شده گرديده است (6). عصاره هیدروالکلی گلرنگ با کاهش آسیب در سلول های کبدی و همچنین با کاهش گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید سرم و به دنبال آن کاهش سطح لیپیدهای کبدی و جلوگیری از تشکیل کبد چرب باعث کاهش سطح آنزیم های AST و ALT در پلاسما می گردد (7).همچنین پژوهش ها نشان داده است که اسیدهای چرب اشباع نشده ی روغن گلرنگ بویژه اسید لینولئیک سبب افزایش حساسیت به انسولین در سلول های کبدی رت شده و عصاره دانه های گلرنگ سبب کاهش چربی های مختلف کبدی و پلاسمایی در رت های هیپرکلسترولمیکی می شود (8،9).تحقیقات نشان می دهد که هیدروکسی ساف فلور زرد A موجود در این گیاه دارای اثر حفاظتی از سیستم عصبی است (10).و به تأثیر این گیاه بر روی تشکیل لوله های عصبی اشاره شده است (11).در مطالعه ای تغییرات کروموزومی در نتیجه مصرف گیاه گلرنگ دیده شده است (6).مشتقات عصاره ی این گیاه به عنوان ضد تومور و ضد التهاب در تحقیقات ثابت شده است و همچنین به تأثیر آن بر روی گیرنده های آلفا و انقباض عروق رحمی اشاره شده است (12).

احتياط مصرف: استفاده از گلرنگ سبب خونریزی های بیش از حد و در مواردی سبب مرگ در هنگام عمل های جراحی می شود، بنابراین توصیه می شود که 2 هفته قبل از هر عمل از مصرف این گیاه و فرآورده های آن خودداری شود.این گیاه با داروهای رقیق کننده خون و داروهایی که لخته شدن خون را کم می کنند تداخل دارد (1،4).

منع مصرف: استفاده از این گیاه در دوران بارداری سبب سقط جنین می شود. در دوران بارداري مصرف نشود (4).

تركيبات شيميايي: روغن ثابت، اسيدهاي چرب، كارتامون، ليگنان، پلي ساكاريد (4، 5).

نحوه و ميزان مصرف:

1- دم كرده: يك قاشق مرباخوري، در يك فنجان آب، 2-1 فنجان در روز مصرف شود.

2- تنتور: 60-20 قطره در روز مصرف شود (7).

مصرف غذايي: گلهاي گياه در صنايع غذايي بكار مي‌رود (3).

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

Canad.: Lipsoyn; Ger.: Abbolipid; UK.: Efamol Safflower; USA.: Liposyn II Microlipid (5).

منابع:

1-Sato S, Kusakari T, Suda T, Kasai T, Kumazawa T. Efficient synthesis of analogs of safflower yellow B, carthamin, and its precursor: two yellow and one red dimeric pigment in safflower petals. Carbohydrate Research. 2005, 340: 389-93.

2-Ide, T., Kushiro, M., Takahashi, O. 2001.Dietary mold oil rich in gamma linoleic acid increases insulin - dependent glucose utilization in isolated rat adipoctes. CBP. 130: 401 - 409.

3-Liu Y, Yang J, Liu Q.Studies on chemical constituents from the flowers of carthamus tinctorius L. Zhong Yao Cai. 2005 Apr; 28: 288-9.

4-Zhaoa M, Ito Y, Tu P. Isolation of a novel flavanone 6-glucoside from the flowers of Carthamus tinctorium (Honghua) by high-speed counter-current chromatography. J Chromatogr A. 2005; 1090: 193-6.

5-Cho Mu Y, Hahn TR. Purification and characterization of precarthamin decarboxylase from the Yellow petals of carthamus tinctorius L. Arc Biochem Biophys. 2000 Oct; 382(2): 238-44.

6-Yin X, Liu D, Wang H, Zhou Y. A study on the mutagenicity of 102 raw pharmaceuticals used in Chinese traditional medicine. Mutat Res 1991; 26(1):73-82.

7-Asgary S,Rahimi P,Madani H,Mahzoni P,Kabiri N.Effects of hydroalcoholic extract of Carthamus tinctorius on activity of hepatic transaminases in alloxan-induced diabetic rats. J Shahrekord Univ Med Sci.2010;12 (1):46-52.

8-Ibrahim, A., Natarajan, S., Ghafoorunissa, A.2005. Dietary trans - fatty acids alter adipocyte plasma and insulin sensitivity in rats. Metabolism clinical and experimental. 54 : 240-246.

9-Moon, Kwang – Deog., Back, S. 2001.Safflower seed extract lower plasma and hepatic lipid in rats fed high – cholesterol diet. Nutrition research . 21 : 895- 904.

10-Zhu, H., Wang, Z., Ma, C., Tian, J., Fu, F., Li,C., Guo, D., Roeder, E.,Liu, K. 2003.Neuroprotective effects of hydroxysafflor yellow A: in vivo and in vitro studies. Planta Medicine. 69(5):429-33.

11-Mahmoudian M, Nobacht M,Fattahi M, Milanian I,Rahbar N. A study of the teratogenic and cytotoxic effects of safflower extract. J of Ethnopharmacol 2000; 73:453-9.

12-Shi M, Chung L, He G. Stimulating action of Carthamus Tinctorius L. Angelica Sciences (Olive) Diels and leornurus sibiricus. L. on the uterus. Chang Kuo Chung Yao Tsa Chin 1995;20(3):173-5.

 


چاپ   ایمیل