سماور زغالی

سماور برنجی زغالی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سماور زغالی بر روی تصویر بالا کلیک نمایید

معرفی گیاه پرسياوشان

پرسياوشان

پرسياوش، چلوواش، سيالينگ واش (1، 2)

Adiantum capillus – veneris L.

Family: Adiantaceae (Per), Pteridaceae (Rec)

Synonyms: Adiantum capillum Sw.

English name: Southern maidenhair, Venus's – hair, Lady's – hair, Maidenhair, Black maiden hair

ريخت شناسي گياه: گياه پايا داراي ريزوم خزنده و افشان. برگها يك شكل با دمبرگهاي باريك پهنك واژ – تخم مرغي، در قاعده كامل ولي لبه‌هاي فوقاني شامل بخشهاي پنجه‌اي يا كنگره دار، عقيم‌ها تقريباً هميشه كنگره‌اي (2).

محل رويش: در مظهر قنوات و دهانه حلقه چاهها در تهران و اطراف آن، دهانه چاههاي گيلان، مازندران، ارتفاعات اراك، بيشه، شهبازان،‌ بلوچستان و ارتفاعات كهرود پراكندگي دارد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در ماههاي خرداد و مرداد جمع‌آوري مي‌گردد (3).

قسمت مورد استفاده: اندام هوايي گياه (4).

كاربرد درماني: در درمان گلودرد، برونشيت، التهاب غشاء مخاطي، سرفه و بيماري‌هاي پوست و مو بكار مي‌رود (4).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: اين گياه بر روي چند گونه باكتري گرم مثبت و گرم منفي از جمله اشريشياكلي اثر مهاري و همچنين اثر ضدقارچ داشته است (5).

احتياط مصرف: بيماران ديابتي و بيماران دچار هيپوگليسمي احتياط نمايند و قند خونشان را اندازه بگيرند زيرا قند خون را در حيوانات كاهش داده است (6).

منع مصرف: در بارداري منع مصرف دارد، همچنين در زناني كه سرطان‌هاي استروژن مثبت دارند (6).

تركيبات شيميايي: فلاونوئيد (روتين، ايزوكوئرستين)، ترپنوئيد (آديانتون)، تانن، موسيلاژ (4).

نحوه و ميزان مصرف: بصورت چاي مصرف مي‌شود. 5/1 گرم از پودر گياه در يك فنجان آب جوش دم كشيده و ميل مي‌شود (7).

مصرف غذايي: مصرف غذايي ندارد.

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

IR: bronchim (8).

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 8). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 630

3- صمصام شريعت، هادي. پرورش و تكثير گياهان دارويي. ماني، 1374: 200

4- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 55

5- J Ethnopharmacol 2007 sep 29

6- Adiantum Capillus – veneris L. available from www.rain-tree.com /avenca.htm

7- Bette Lagow . PDR for Herbal Medicines. 2004: 540

8- كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران.. فارماكوپه گياهي ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. معاونت غذا و دارو، 1381: 204

 

 


چاپ   ایمیل