سماور زغالی

سماور برنجی زغالی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سماور زغالی بر روی تصویر بالا کلیک نمایید

معرفی گیاه ختمي، خطمی

ختمي، خطمی (1، 2)
Althaea officinalis L.

 

Family: Malvaceae

Synonyms: Althaea multiflora Rchb. ex Regel

English name: White mallow, Marsh - mallow

(قابل ذكر است كه اغلب گونه‌هاي جنس Althaea امروزه به جنس Alcea انتقال يافته است)

ريخت شناسي گياه: گياه چند ساله، كركدار به ارتفاع حداكثر 2/2 متر. ريشه ضخيم سفيد رنگ. برگها قلبي شكل. گل به رنگ صورتي (3).

محل رويش: گلستان (گرگان)، آذربايجان (بين سلماس و اروميه، شاهين‌دژ)،‌ كردستان (30 كيلومتري شمال سنندج)، اصفهان (حاشيه زاينده‌رود)، مركزي (گردو رشوند)، لرستان (كبارا)، خراسان (خرق) (4).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: برداشت ريشه در پائيز سال دوم انجام مي‌شود و برداشت برگ و گل در طول تابستان صورت مي‌گيرد (5).

قسمت مورد استفاده: برگ، ريشه و گل گياه (5، 6).

كاربرد درماني: خلط آور، نرم كننده، ملين و مدراست. بطور سنتي در درمان سرفه، نزله، زخم معده، التهاب دهان و حلق و گلو كاربرد دارد (6).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: اثر ضدباكتري بويژه بر عليه پسودوموناس ائروجينوزا، پروتئوس ولگاريس و استافيلوكوكوس اورئوس گزارش شده است (5). پلي ساكاريدهاي گياه اثر ضد سرفه داشته‌اند (7).

احتياط مصرف: در درمان هايپوگلاسمي تداخل ايجاد مي‌كند (6).

منع مصرف: در منابع منع مصرفي براي آن ذكر نشده است (6).

تركيبات شيميايي: نشاسته، موسيلاژ، پكتين، فلاونوئيد، اسيدهاي فنليك، ساكارز، آسپارژين (آمينواسيد)، تانن، كلسيم اگزالات (5، 6).

نحوه و ميزان مصرف:

1- دم كرده: 5-2 گرم برگ خشك گياه سه بار در روز ميل شود (6).

2- عصاره مائي: برگ گياه به نسبت 1:1 در الكل 25%، سه بار در روز ميل شود (6).

3- پماد: پودر برگ گياه، بصورت 5% در پايه پماد سه بار در روز مصرف شود (6).

4- عصاره سرد: تهيه شده از ريشه خشك گياه، 5-2 گرم سه بار در روز مصرف شود (6).

مصرف غذايي: بعنوان طعم دهنده غذايي بكار مي‌رود (6).

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

Ger.: Phytohustil (8).

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي). جلد دوم. مركز نشر دانشگاهي، 1373: 257 و 266

3- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 136

4- امامي، احمد. شمس اردكاني، محمد رضا. مهرگان، ايرج. فرهنگ مصور گياهان دارويي. مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1383: 108

5- يزداني، داراب. شهنازي، سحر. سيفي، حامد. كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي. جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي، 1383: 28

6- Carol a. Newall, Linda a Anderson, J. danid philipson. Herbal Medicines. 1996: 188

7- Bratisl Lek Listy. 2007; 108 (2): 93-9

8- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 2002: 1577

 


چاپ   ایمیل