معرفی شيرخشت سکه­ ای

شيرخشت سکه­ ای (1)

Cotoneaster nummularioides Pojark.

Family: Rosaceae

Synonyms: Cotoneaster racemiflora var. nummularioides (Pojark.) Kitamura

English name: Cotoneaster, Quince leaved medlar

 

 

ريخت شناسي گياه: گياه كوهستاني، بصورت درختچه‌هايي با شاخه‌هاي خاردار. برگها كوچك. گلهاي به رنگ سفيد، كم و بيش صورتي و غالباً مجتمع در گل آذين. ميوه شفت (2، 3).

محل رويش: در ارتفاعات البرز (اطراف تهران)، گرگان، بلوچستان،‌ آذربايجان و غرب ايران مي‌رويد و در نقاط خشك كوهستاني تا ارتفاع 2200 متري از سطح دريا يافت مي‌شود(3).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: مرداد و شهريور (4).

قسمت مورد استفاده: مان گياه (3).

كاربرد درماني: در طب سنتي ايران بعنوان ملين و در تب ناشي از حصبه و سرخك كاربرد دارد (5).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: مطلبي يافت نشد.

احتياط مصرف: مطلبي يافت نشد.

منع مصرف: مطلبي يافت نشد.

تركيبات شيميايي: ساكاريد (فروكتوز، گلوكز، ساكارز) (5).

نحوه و ميزان مصرف: 1 گرم شيرخشت بصورت حل شده در آب 3 بار در روز جهت زردي كودكان و 100 گرم به عنوان ملين ميل شود (4).

مصرف غذايي: كاربرد غذايي ندارد.

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه: فرآورده دارويي ندارد.

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 5). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 537

3- قهرمان، احمد. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي). جلد دوم. مركز نشر دانشگاهي، 1373: 546

4- كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران. فارماكوپه گياهي ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. معاونت غذا و دارو، 1381: 516

5- آئينه چي، يعقوب. مفردات پزشكي و گياهان دارويي ايران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1365: 100

 


چاپ   ایمیل