خانه مطالب تفریح و سرگرمی مطالب عاشقانه عشق از دیدگاه مردمان مختلف جهان
HTML clipboard

عشق

زندگی بین زن و مرد مثل صحنه شطرنج است با این تفاوت که مرد ابتدا کیش و سپس مات می کند ولی زن ابتدا ماتت می کند و سپس کیشت می کند
عشقی که توأم با حسادت نیست دروغ است . (آلمانی )

عشق و سرفه را نمی توان پنهان کرد .( انگلیسی )

در جنگ عشق ، فاتح کسی است که فرار می کند ( انگلیسی )

کسی نمی تواند در آن واحد هم عاشق باشد وهم عاقل . (انگلیسی )
یک عشق عشق دیگر را از بین می برد . (انگلیسی )

عشق در هر کجا قدم بگذارد ، عقل ودرایت آنجا را ترک می کند . (عربی )

مرد از طریق چشم وزن از راه گوش عاشق می شود . (لهستانی)

عشق مانند ماه است وقتی که افزایش نیابد کاسته می شود . (پرتغالی )
عشق پیری مانند گل در زمستان است . ( پرتقالی )

عشق و گرسنگی بنای زندگی است . ( روسی)

عشق از چشمها آغاز می شود (روسی)

پاداش عشق عشق است . ( آلمانی)