خانه بیشتر درباره جوملا! خبری مداوای جراحت عجیب سرباز آمریکایی
New Page 2


مداوای سر

جنگ ، پزشکان را با وضعیت‌ها و جراحات عجیب و غریبی روبرو می‌کندکه در حالت عادی کمتر با آن برخورد می‌کنند.
دن پاورز یک سرجوخه ارتش آمریکا است. تابستان امسال وی برای دومین بار برای آموزش پلیس‌های عراقی به این کشور سفر کرده بود.در روز دو جولای بعد از انفجار یک بمب در نزدیکی بغداد ، گروه وی برای پیگیری مسئله به محل انفجار رفتند. انفجار ، بزرگ نبود و گروه آقای پاورز
مشغول بازجویی از حاضران در محل شدند که ناگهان پاورز احساس درد شدیدی در سرش کرد.
برای یک لحظه فکر کرد که گلوله ای به سرش خورده است.ولی در واقع یک کارد نه اینچی جمجمه‌اش را شکافته بود و داخل شده بود. چاقو در محلی کمی بالاتر از استخوان گونه وارد شده بود و به طرز خطرناکی به لب گیجگاهی مغز ، نزدیک بود. چاقو سینوس کاورنوس را سوراخ کرده بود و به شریان کاروتید داخلی هم آسیب رسانده بود.


وی به بیمارستانی در عراق برده شد ، بعد از شروع جراحی و بیرون کشیدن کارد ، وی شروع به خونریزی زیادی کرد. ولی شانسی که این سرباز داشت این بود که هزاران کیلومتر دورتر دربیمارستان بتسدای آمریکا ، یک جراح عروق مغز ، به طور
زنده شاهد عمل بود. وی توصیه کرد که بیمار به سرعت به بتسدا آورده شود. ۱۳ ساعت طول
کشید که وی به آمریکا برسد ، تا در آنجا شریان کاروتیدش ترمیم شود و مورد کرانیوپلاستی قرار بگیرد.
پاورز ۴ روز در حالت کما نگه داشته شد ، در حالی که پزشکان از آسیب مغزی و کوری وی ، واهمه داشتند ، پاورز ضایعه مغزی‌ای ندید.
البته پیداست که نقل این داستان‌های امیدبخش با اهداف نظامی و روحیه دادن به سربازان خسته آمریکایی صورت می‌گیرد و گرنه در همه موارد شانس و بخت واقبال و فناوری برای نجات دادن یک نفر دست به دست هم نمی‌دهند.
مداوای سر