خانه بیشتر درباره جوملا! خبری برخی مهمترین تصاویر تاریخی
 

قديمي ترين عكس باقي مانده - كه در سال 1826 توسط مخترع فرانسوي نيسفور نيپس گرفته شد

قديمي ترين عكس باقي مانده - كه در سال 1826 توسط مخترع فرانسوي نيسفور نيپس گرفته شد

  عكس روح "جين چام" – عكسي بحث برانگيز كه حدود 10 سال پيش در هنگام آتش سوزي شهرداري وم تاون، شراپشاير، انگلستان، هنگامي كه توني ارايلي، يكي از ا�

عكس روح "جين چام" – عكسي بحث برانگيز كه حدود 10 سال پيش در هنگام آتش سوزي شهرداري وم تاون، شراپشاير، انگلستان، هنگامي كه توني ارايلي، يكي از ا

نقطه آبي كمرنگ – عكسي از كره زمين كوچك در برابر دنباله اي از منظومه شمسي، كه توسط فضاپيماي ووياجر گرفته شد.

نقطه آبي كمرنگ – عكسي از كره زمين كوچك در برابر دنباله اي از منظومه شمسي، كه توسط فضاپيماي ووياجر گرفته شد.

  كودك در رحم- براي سال ها اين عكس نماد انسانيت بود و هنوز نيز از عكس هاي مشهور مجله لايف است. در سال 1965 توسط لنارت نيلسون گرفته شد

كودك در رحم- براي سال ها اين عكس نماد انسانيت بود و هنوز نيز از عكس هاي مشهور مجله لايف است. در سال 1965 توسط لنارت نيلسون گرفته شد

مرمر آبي – عكسي از كره زمين توسط آپولو 17 در 1972 گرفته شد. از مشهورترين عكسهاست

مرمر آبي – عكسي از كره زمين توسط آپولو 17 در 1972 گرفته شد. از مشهورترين عكسهاست

ستون هاي آفرينش- عكسي كه تلسكوپ هابل در سال 1995 از توده عظيم گاز هيدروژن و غبار در فاصله 7000 سال نوري از زمين گرفت. اين توده ها در حقيقت مراحل جن�

ستون هاي آفرينش- عكسي كه تلسكوپ هابل در سال 1995 از توده عظيم گاز هيدروژن و غبار در فاصله 7000 سال نوري از زمين گرفت. اين توده ها در حقيقت مراحل جن�

كهكشان – عميق ترين عكس از فضاي دوردست كه در سال 2004 توسط ناسا منتشر شد.

كهكشان – عميق ترين عكس از فضاي دوردست كه در سال 2004 توسط ناسا منتشر شد.

دختر افغان – معروفترين عكس نشريه نشنال جيوگرافي كه در سال 1985 به روي جلد آن رفت

 دختر افغان – معروفترين عكس نشريه نشنال جيوگرافي كه در سال 1985 به روي جلد آن رفت

 

  اولين پرواز- پروازي كه برادران رايت سامان دادند و ابتدا تنها 12 ثانيه طول كشيد، عكسي از سال 1907 است.

اولين پرواز- پروازي كه برادران رايت سامان دادند و ابتدا تنها 12 ثانيه طول كشيد، عكسي از سال 1907 است.

برافراشتن پرچم بر "ايوو ججيما" - در سال 1945 توسط جو روزنتال آمريكايي گرفته شد و برافراشتن پرچم را توسط تفنگداران نيروي دريايي آمريكا بر كوه سو�

برافراشتن پرچم بر "ايوو ججيما" - در سال 1945 توسط جو روزنتال آمريكايي گرفته شد و برافراشتن پرچم را توسط تفنگداران نيروي دريايي آمريكا بر كوه سو