خانه مطالب تفریح و سرگرمی مطالب جالب مرغ بی سر
New Page 2

قضیه از این قرار است که مایک نام خروسی است که ابتدا قرار بوده کشته و خورده شود اما فردای روزی که سرش را قطع می کنند، او را زنده پیدا می کنند! به همین دلیل صاحب آن تصمیم می گیرد آن را نکشد!
مایک بدون سر زندگی جدید خود را شروع می کند و کلی مشهور می شود.

مرغ بي سر

دلیل علمی اش هم این بود که قسمتی از مغز او هنوز سر جایش قرار داشت به همین دلیل
می توانست اعمال حیاتی را را انجام دهد. خونریزی مایک به خاطر اینکه رگ اصلی گردنش قطع نشده و به دلیل خشک شدن محل قطع شدگی، متوقف شده است.

http://aryaclick.net/img_gallery/content/animal/hen/hen_without_head1.jpg


صاحب سابقا بی رحم آن هم برای آب و غذا دادن به او از قطره چکان استفاده می کند.

مرغ

تصویر مرغ بی سر

البته مایک زنده نمانده، چون بعد از 18 ماه زندگی یک شب دچار حالت خفگی می شود و قبل از اینکه صاحبش راه گلویش را باز کند، می میرد