خانه مطالب آموزشی نجوم زهره در مقارنه سفلي

اين اصطلاح براي حالتي بكار مي‌رود كه سياره زهره كاملاً در امتداد بين زمين و خورشيد قرار بگيرد. هر چه سياره به مقارنه نزديك مي‌شود، هلالي‌شكل و باريكتر مي‌گردد، اما اندازه ظاهري آن بيشتر مي‌شود. هلال آن درست پيش از مقارنه، شش مرتبه بزرگتر از قطر آن در حالت بدر (مقارنه عليا)است.

سیاره زهره

اين اصطلاح براي حالتي بكار مي‌رود كه سياره زهره كاملاً در امتداد بين زمين و خورشيد قرار بگيرد. هر چه سياره به مقارنه نزديك مي‌شود، هلالي‌شكل و باريكتر مي‌گردد، اما اندازه ظاهري آن بيشتر مي‌شود. هلال آن درست پيش از مقارنه، شش مرتبه بزرگتر از قطر آن در حالت بدر (مقارنه عليا)است. در شكل بالا تغيير اندازه ظاهري زهره به خوبي مشخص است.

شكل زير هم اهله زهره را كه در سال 2004 ثبت شده را نشان مي‌دهد. به تغيير قطر اهله دقت كنيد. جالب است!

سیاره زهره

هيچيک از سيارات ديگر به اندازه زهره به زمين نزديک نمي‌شود. فاصله آن از زمين هنگام مقارنه سفلي در حدود 41800000 کيلومتر است. به خاطر همين فاصله كم، حداكثر روشنايي زهره درست پيش از مقارنه و بلافاصله پس از مقارنه است، هر چند در اين حالت هلالي‌شكل است.

به هنگام مقارنه زهره تحت تأثير روشنايي خورشيد ديده نمي‌شود. در عكس زير زهره نزديك به مقارنه سفلي ديده مي‌شود و هلال آن بسيار كم‌نور شده است.