خانه مطالب تفریح و سرگرمی مطالب جالب گربه بالدار دیده بودید ؟
HTML clipboard
گربه ی بالداری که در شکل زیر میبینید متعلق به پیرزنی چینی است که به لطف این گربه ی ملوسش خیلی معروف شده.به گزارش خبرگزاری ایران من و از قول صاحب این گربه ، این گربه از بدو تولد بر روی دو پهلوی خود دو تکه استخوان داشته که بعدها این دو تکه رشد کرده اند و به بال تبدیل شده اند. اما این گربه ی ملوس ما از این بالها سود چندانی نبرده و نخواهد برد چونکه سایر گربه ها از این گربه میترسند و این گربه هرگز نخواهد توانست جفتگیری کند و به قولی نسلش منقرض خواهد شد.
 

گربه عجیب